εκδόσεις
αντίποδες

Μαντζάρου 8,  Αθήνα, ΤΚ 10 672
210 64 71 188
ekd.antipodes@gmail.com

υποβολές χειρογράφων ΜΟΝΟ στο info.ekd.antipodes@gmail.com

δημιουργία λογαριασμού εδώ

Διαδικασία υποβολής προτάσεων και χειρογράφων

Οι προτάσεις σας θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ΜΟΝΟ στο info.ekd.antipodes@gmail.com. Οι προτάσεις που αποστέλλονται στις άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αντιπόδων θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Ο χρόνος αξιολόγησης είναι πέντε με έξι μήνες. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να εξηγούμε πάντοτε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους δεν μας ενδιαφέρει μια εκδοτική πρόταση.

Φόρμα
επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ekd.antipodes@gmail.com είτε με τη φόρμα επικοινωνίας.