Γιώτη Αγγέλα

Αγγέλα Γιώτη

Η Αγγέλα Γιώτη γεννήθηκε το 1977. Είναι επιστημονική συνεργάτις της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και εκλεγμένη επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη νεοελληνική ποίηση του 19ου και του 20ού αιώνα, την πρόσληψη όρων της νεωτερικής αισθητικής στον νέο ελληνισμό, την ιστορία του Τύπου, καθώς και την ιστορία της κριτικής και τα δίκτυα πολιτισμικών ανταλλαγών στον ιόνιο χώρο κατά τον 19ο αιώνα.