Δημήτρης Δημητρόπουλος

Ο Δημήτρης Δημητρόπουλος είναι ιστορικός και εργάζεται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει ασχοληθεί με την κοινωνική και οικονομική ιστορία κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και με την Επανάσταση του 1821.