Μπλούμενμπεργκ Χανς

Χανς Μπλούμενμπεργκ

Ο Χανς Μπλούμενμπεργκ (1920-1996) υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης Γερμανίας. Είναι γνωστός κυρίως για το θεμελιώδες έργο του Νομιμοποίηση της νεωτερικότητας (Die Legitimität der Neuzeit, 1966), για τις επιστημολογικές του έρευνες στην ιστορία της αστρονομίας (Die Genesis der kopernikanischen Welt, 1975), καθώς και για τη συμβολή του στη θεωρία της μεταφοράς και του μύθου. Το Ναυάγιο με θεατή είναι το πρώτο έργο του που μεταφράζεται στα ελληνικά.