Αμπντελφαττάχ Κιλιτό

Ο Αμπντελφαττάχ Κιλιτό γεννήθηκε στο Ραμπάτ του Μαρόκου το 1945. Ακαδημαϊκός δάσκαλος στο Μαρόκο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, έχει γράψει λογοτεχνικά έργα (La Querelle des images, Eddif 1995· En quête, Fata Morgana 1999 ) και δοκίμια στα αραβικά και στα γαλλικά (Tu ne parleras pas ma langue, μτφρ. από τα αραβικά Francis Gouin, Actes Sud-Sindbad
2008· Dites-moi le songe, Actes Sud-Sindbad 2010· Je parle toutes les langues, mais en arabe, Actes Sud-Sindbad 2013), και έχει βραβευτεί για το έργο του από τη Γαλλική Ακαδημία (1996). Η Αρχαιολογία είναι το πρώτο έργο του που μεταφράζεται στα ελληνικά.