Η γλώσσα ενός νέου ρεαλισμού

Πώς μπορούμε να συλλάβουμε σήμερα το ύφος ενός νέου ρεαλισμού που προσπαθεί να αρθρώσει καινούργιους κοινωνικούς προβληματισμούς, να αποτυπώσει όψεις της κοινωνικής ζωής που έμεναν αθέατες και να περιγράψει μορφές αυτοσυνείδησης που μόλις αναδύονται; Σημαντικό ειδικό βάρος αποκτά εδώ η πραγμάτευση του φύλου, της ενηλικίωσης, της εργασίας, της κοινωνικής ταυτότητας, ενώ είναι προφανές το αίτημα για μια νέα λογοτεχνική γλώσσα που θα υπερβαίνει τους κοινούς τόπους του παραδοσιακού ρεαλισμού.

Συλλογή βιβλίων στις αναγνώσεις

Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ

Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ

Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ

Ιστορία της βίας

Ιστορία της βίας

Ιστορία της βίας

Αυτόματα

Αυτόματα

Αυτόματα

Άσωτοι

Άσωτοι

Άσωτοι

Κόκαλα από ήλιο

Κόκαλα από ήλιο

Κόκαλα από ήλιο

Τεχνικές κολύμβησης

Τεχνικές κολύμβησης

Τεχνικές κολύμβησης

Ανατομία κόρης

Ανατομία κόρης

Ανατομία κόρης